1% z PIT dla SWA

 

Przekaż 1% podatku - to nic nie kosztuje, to może uratować życie... Zadbajmy razem o bezpieczne nurkowanie...

 

Safe Water Association zostało w dniu 26 czerwca 2009 roku wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na listę organizacji pożytku publicznego.

JAK PRZEKAZAĆ 1% - WYSTARCZY WPISAĆ W ODPOWIEDNIE POLE NASZ NUMER KRS: 0000319349

POLECAMY BEZPŁATNY PROGRAM ON-LINE DO WYPEŁNIENIA FORMULARZY PIT

Przekaż Twój 1% dla naszego OPP. Bezpłatnie wypełnij i wyślij PIT 2013 przez internet w e-pity 2012Status organizacji pożytku publicznego zobowiązuje nas do zapewnienia transparentności działalności merytorycznej i finansowej a także wewnętrznej kontroli i sprawozdawczości.
Na stronie O nas/informacje rejestrowe znajdziesz sprawozdania z wydatkowania 1% z lat ubiegłych. Zasady działalności pożytku publicznego precyzuje "Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" która została uchwalona przez Sejm RP 24 kwietnia 2003 rok oraz uchwalona tego samego dnia ustawa "Przepisy wprowadzające do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie". Sprawozdania z naszej działalności znajdziesz również w bazie na stronach MPiPS.

JUŻ 8 BAZ I CENTRÓW NURKOWYCH

MA WYSOKIEJ KLASY AUTOMATYCZNE DEFIBRYLATORY (AED) DZIĘKI TWOJEMU 1%

philips heartstart frx

philips heartstart frx

3 SZKOŁY INSTRUKTORÓW OTRZYMAŁY AED TRENINGOWE

AED TRAINER

AED TRAINER

 

więcej o AED od SWA...

 

krs-1-swa

 

Jak przekazać 1% podatku dla Safe Water Association czyli 3 kroki do przekazania 1 %

Krok  1 - Wybór Safe Water Association
Safe Water Association jest organizacją, która posiada status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.

Numer KRS Safe Water Association to: 0000319349

Krok 2 – Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatnika swojego 1% dla SWA jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić TYLKO 2 (DWIE) rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego, w sekcji WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli numer KRS 0000319349.

Wypełniamy: PIT 36 – pozycja 310, PIT 36 L – pozycja 95, PIT 37 – pozycja 133

Krok 3 - US przekazuje pieniądze SWA

Pieniądze z tytułu 1% podatku należnego na konto SWA przekaże urząd skarbowy.


 

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

 • Kontynuujemy projekt "Bezpieczna Hańcza +1%" www.BezpiecznaHancza.pl
 • Kontynuujemy projekt "Bezpieczna Woda +1%"
 • Zakupimy kolejne AED dla baz i centrów nurkowych (przekazaliśmy już 8 wysokiej klasy defibrylatory do baz i centrów nurkowych oraz dodatkowo 3 defibrylatory treningowe) w ramach projektu "Bezpieczna Woda +1%". Dlaczego przekazujemy właśnie defibrylatory?
 • Sfinansujemy kształcenie instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej wg standardów EFR i DAN, którzy swą społeczną, nieodpłatną pracą, opartą na rzetelnej wiedzy i umiejętnościach, pozwolą na dalszy rozwój Safe Water Association poprzez organizację wysokiej jakość szkoleń pierwszej pomocy kierowanych do wszystkich zainteresowanych sportami wodnymi.
 • Sfinansujemy zakup profesjonalnego sprzętu treningowego do ćwiczeń pierwszej pomocy – dzięki niemu pierwszej pomocy. Dzięki niemu każdy uczestnik naszych szkoleń będzie miał pewność poprawności wykonywanych ćwiczeń. Pewność ta przełoży się na jakość jego działania w sytuacji krytycznej. Ta pewność działania może uratować życie.
 • Nadal bedziemy realizować nasze cele statutowe.

Dlaczego warto przeznaczyć 1% swojego podatku na Safe Water Association

Możesz zdecydować o przeznaczeniu części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto przekazać ten 1% na Safe Water Association. 

Safe Water Association to przede wszystkim zespół ludzi połączonych wspólną pasją i celem. Jest nią bezpieczeństwo na wodzie i pod wodą. Wierzymy, że każde działanie, które poszerza społeczną świadomość dotyczącą bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i udzielania pierwszej pomocy, jest ważne. I trzeba je podjąć.

1% dla Safe Water Association bo:

 • szkoli w pierwszej pomocy przedmedyczne
 • posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • propaguje „dobre praktyki” w sportach wodnych
 • jest gwarancją rzetelnego wydatkowania pieniędzy

1% na działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Każdy podatnik może przekazać dowolnej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Jedynym warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku równowartość (lub mniej) kwoty wolnej od opodatkowania, to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego. 

PAMIĘTAJ !

 1. PRZEKAZANIE 1% NIC NIE KOSZTUJE - NIE ZWIĘKSZA TWOJEGO OPODATKOWANIA, NIE POMNIEJSZA NALEŻNEGO ZWROTU PODATKI - MASZ MOŻLIWOŚĆ ZDECYDOWANIA O TYM JAK BĘDZIE WYDATKOWANY 1% NALEŻNEGO PAŃSTWU PODATKU
 2. podatnik wskazuje organizację OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym - nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
 3. podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
 4. podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); informację tę mógł zamieścić w rubryce "Informacje uzupełniające" - informacje te zostały przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
 5. organizacja nie może się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% – jedynie z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
 6. podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyrażał w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę;
 7. wpłaty wpływają na konto organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Darowizna na rzecz Safe Water Association

Kwota: PLN

Płatności obsługuje dotpay.pl

Bezpieczna Hańcza 1%

opp1proc