Kim jesteśmy

Safe Water Association jest stowarzyszeniem, organizacji pożytku publicznego, działamy non-profit. Ale SWA to przede wszystkim zespół ludzi połączonych wspólną pasją i celem.

Safe Water Association jest stowarzyszeniem powstałym w 2008 roku, zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000319349, od 2009 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.opp55

Safe Water Association to przede wszystkim zespół ludzi połączonych wspólną pasją i celem. Jest nią bezpieczeństwo na wodzie i pod wodą.

Dla nas, grupy nurkowych entuzjastów, woda to najwspanialszy żywioł. Ale podchodzimy do niej z pokorą, bo wiemy, jak bezlitośnie potrafi potraktować każdą nieostrożność, każdy błąd. Nie możemy bez niej żyć, więc uczymy się jak respektować jej prawa.

Wiemy, że oprócz nurkowania wodą cieszyć się można na niezliczoną ilość sposobów: żeglując, uprawiając surfing, wind surfing, kite czy po prostu pływając. Wszystkie łączy to samo – obcowanie człowieka z żywiołem potężniejszym od niego. Entuzjastów sportów wodnych, czy to w wydaniu ekstremalnym czy „weekendowym", łączy wspólna pasja, która nieodzownie wiąże się ryzykiem. Czasem mniejszym. Czasem większym. Czasem wręcz na granicy rozsądku, gdy zagłębiamy się w niepoznane dotąd rejony i po raz kolejny pokazujemy jak wiele może człowiek.

W czasie naszych eskapad dowiedzieliśmy się, że nie chodzi o pokonanie strachu przed zagrożeniem tylko oswajanie go i zapewnianie bezpieczeństwa. Wiedzę i przekonanie o istotności dobrych praktyk związanych z minimalizowaniem ryzyka w obcowaniu z żywiołem, chcemy zaszczepić jak największej liczbie osób. Każdy, kto realizując swoje pasje styka się z wodą, powinien poznać zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Powołaliśmy Safe Water Association wierząc, że każde działanie, które poszerza społeczną świadomość dotyczącą bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i udzielania pierwszej pomocy, jest ważne.
I trzeba je podjąć.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

Działania podejmowane przez Safe Water Association zyskują uznanie wśród szerokiego grona również niezwiązanego bezpośrednio z nurkowaniem. Nasze stowarzyszenie jest jednym z trzech partnerów w Polsce międzynarodowego projektu Save Lives. Program ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie nagłego zatrzymania krążenie (NZK) oraz pierwszej pomocy w takich sytuacjach. Dodatkowym elementem kampanii jest podniesienie wiedzy w zakresie umiejętności użycia automatycznych defibrylatorów. Oficjalna strona programu: www.savelives.eu

sl

Safe Water Association zostało zaproszone w 2012 roku do ogólnoświatowego programu realizowanego przez Google.

google grants

Program Google Grants ma na celu wspieranie organizacji podzielających filozofię firmy Google dotyczącą służenia społeczeństwu poprzez pomaganie światu w takich dziedzinach jak nauka i technika, edukacja, globalna ochrona zdrowia publicznego, ochrona środowiska, ochrona praw dziecka i sztuka.

Safe Water Association jest również uczestnikiem programu Unlimited Potnetial firmy Microsoft. Firma Microsoft wychodzi z założenia, że ​​technologia stwarza ogromne możliwości rozwoju. Dlatego też, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie i oferuje im technologiczne narzędzia, które pomagają im w realizowaniu ich misji. Dzięki programowi, jako organizacja mamy dostęp do zasobów związanych z nowoczesnymi technologiami, które przyczyniają się do poprawy życia ludzi i przekształcania ich społeczności.

microsoft

Staramy się również wspierać innych - Safe Water Association patronuje projektowi Ratuj Życie.

Zobacz też Patronaty SWA

Darowizna na rzecz Safe Water Association

Kwota: PLN

Płatności obsługuje dotpay.pl

Bezpieczna Hańcza 1%

opp1proc