Władze stowarzyszenia


Zgodnie ze Statutem najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 

Zarząd Safe Water Association

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz do reprezentacji Stowarzyszenia.

Prezes Safe Water Association

Marcin Czub

Wiceprezes Safe Water Association

Grzegorz Sierak


 

 

 

Komisja Rewizyjna Safe Water Association

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Safe Water Association

Tomasz Tulicki

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Safe Water Association

Wojciech Toman

Członkowie Komisji Rewizyjnej Safe Water Association

Jakub Świątkiewicz
Maciej Szaniawski

Darowizna na rzecz Safe Water Association

Kwota: PLN

Płatności obsługuje dotpay.pl

Bezpieczna Hańcza 1%

opp1proc