Co to jest AED?

Na pewno wielu z nas oglądało niezwykle popularny serial „Ostry dyżur". Dzielni lekarze i sanitariusze przykładali tam dwa żelazka, krzyczeli „Clear", poszkodowany podskakiwał i już był uratowany. Czy to tylko telewizyjna fikcja czy rzeczywiście automatyczne defibrylatory zewnętrzne stanowią innowację, która ratuje życie?

Co to jest defibrylator?
Defibrylator to urządzenie, które zatrzymuje nieprawidłową pracę serca (ang. fibrillation) i pozwala sercu samodzielnie wznowić prawidłowy rytm. Opiera się to na założeniu, że większość problemów sercowych nie prowadzi do natychmiastowego zatrzymania akcji serca, ale do jego nieprawidłowej pracy. Najczęściej skurcze są zbyt szybkie, przez co serce spełniające rolę pompy nie może zapewnić prawidłowego krążenia krwi. Czyli serce pracuje, ale nie ma krążenia, a więc też pulsu.
W takiej sytuacji, samo uciskanie klatki piersiowej, które jest elementem resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), nie spowoduje wznowienia prawidłowej pracy serca. Trzeba najpierw zatrzymać nieprawidłowy rytm, żeby serce mogło samo wznowić pracę. I tu właśnie znajduje zastosowanie defibrylator.

Co to jest AED?
AED (Automated External Defibrylator), czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny różni się od tego z „Ostrego dyżuru" tym, że lekarz decydujący, czy defibrylacja jest zalecana „siedzi" w środku w postaci programu komputerowego. Idea wprowadzenia AED do masowego użycia, oparta jest na założeniu, że z każdą minutą szansa na odratowanie poszkodowanego zmniejsza się o 7-10%. Dlatego ważne jest, by defibrylacja mogła być zastosowana jeszcze przed przybyciem pogotowia.

AED Symbol

SYMBOL AED

My, ratownicy, musimy jedynie włączyć urządzenie, a następnie przestrzegać jego głosowych poleceń. Komendy podawane są głośno i, w większości defibrylatorów dostępnych w Polsce, w naszym ojczystym języku. Dopóki nie wykonamy pożądanego działania, AED będzie powtarzał komendę do skutku. Po przyklejeniu elektrod, defibrylator zbada aktywność elektryczną serca i na tej podstawie orzeknie, czy konieczna jest defibrylacja. Jeżeli tak, da wyraźny sygnał dźwiękowy, a sama defibrylacja rozpocznie się dopiero po naciśnięciu przez ratownika migającego przycisku. Jednak kilka modeli dostępnych na naszym rynku ma możliwość automatycznego podawania wstrząsu, bez ingerencji ratownika.

AED obecnie dostępne na rynku są bardzo bezpieczne, zarówno dla ratownika, jak i poszkodowanego. Ryzyko podania wstrząsu osobie, która tego nie potrzebuje jest bardzo niskie. Dodatkowo, dzięki popularyzacji tego urządzenia w Polsce przez duże akcje promocyjne, wiele z AED dostępnych jest już z polskim oprogramowaniem.

Kiedy AED może przydać się w nurkowaniu?
Średnia wieku osób nurkujących systematycznie się podnosi. Dodatkowo statystki DAN pokazują, że problemy z sercem są coraz częściej przyczynami incydentów nurkowych, co nierzadko prowadzi do wypadku. Nauczenie nurków korzystania z tego typu urządzenia jest ważne, ponieważ często możemy znajdować się z dala od wykwalifikowanej pomocy medyczne (np. na safari nurkowym na łodzi).

Gdzie nauczyć się używania AED?
Mimo, że urządzenie jest bardzo proste w użyciu, pojawiła się konieczność szkolenia ludzi w ich używaniu. Główny czynnik, który wskazuje na konieczność szkolenia, to bezpieczeństwo użytkowania AED. Źle użyte AED może zagrozić zarówno poszkodowanemu, jak i ratownikowi. Istotne jest, aby rozumieć, na jakiej zasadzie działa defibrylator i jak podejmowane przez nas działania (np. przyklejenie elektrod lub osoby poruszające się w pobliżu działającego AED) wpływają na pracę urządzenia. Szkolenia odbywa się na treningowych wersjach AED, które nie podają wstrząsu elektrycznego. Kursy realizowane są albo jako element kursu pierwszej pomocy (np. w ramach EFR) lub jako osobne programy (DAN, ERC/PRC).

AED stanowią niewątpliwie rewolucję, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy i, jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, są bardzo skuteczne. Jedyną wadą tego urządzenia jest póki co jego stosunkowo wysoka cena (od 8 do 12 tysięcy złotych). W tym momencie niewiele jest baz nurkowych, które mogą sobie pozwolić na taki wydatek. Jednak popularyzacja tych urządzeń powoduje z roku na rok obniżenie jego ceny i w niedalekiej przyszłości doprowadzi do tego, że AED staną się oczywistym elementem sprzętu ratowniczego, takim jak zestaw tlenowy.

Więcej o defibrylatorach można dowiedzieć się z następujących stron:

www.aed.info.pl
www.prc.krakow.pl
www.aed.pl

MICHAŁ KOSUT
PADI Course Director

www.kursyinstruktorskie.pl


Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem z użycia AED napisz do nas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na stronach Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) do bezpłatnego pobrania są w postaci przejrzystych posterów algorytmy postępowania dla różnych epizodów nagłych zatrzymań krążenia (NZK).

Darmowy dostęp możliwy jest po rejestracji.
www.erc.edu/index.php/doclibrary/en/142/1/

MATERIAŁY SĄ OPRACOWANE W JĘZYKU POLSKIM

Darowizna na rzecz Safe Water Association

Kwota: PLN

Płatności obsługuje dotpay.pl

Bezpieczna Hańcza 1%

opp1proc