Nurek wybiera defibrylator...
Grzegorz-Sierak 

Grzegorz Sierak

Instruktor DAN, Instruktor EFR

Pomysłodawca i współtwórca Safe Water Association


Zastanawiając się nad odpowiedzią na pytanie po co nurkowi inwestycja w defibrylator zapewne jedyną poprawną odpowiedzią powinno być stwierdzenie „po to, aby nigdy go nie użyć". Nie mniej jednak taki sprzęt, obok zestawu tlenowego, powinien znajdować się na wyposażeniu każdej bazy nurkowej, powinien znajdować się w zabezpieczeniu każdego wyjazdu nurkowego. Niestety najczęściej zadajemy sobie z tego sprawę po sytuacjach w których jego użycie było (lub powinno być) niezbędne.
Czym jest AED

Każda osoba, nawet bez specjalistycznego przeszkolenia, dzięki użyciu automatycznego defibrylatora, może ocalić komuś życie.

Automatyczne defibrylatory (AED - Automated External Defibrylator) do urządzenia coraz częściej spotykane w takich miejscach jak dworce, lotniska czy centra handlowe. Pozwalają one na udzielenie pomocy bez fachowego przygotowania dzięki podawaniu jednoznacznych komunikatów głosowych. Urządzenie prowadzi osobę udzielająca pomocy krok po kroku przez całą procedurę postępowania – co jest szczególnie istotne zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy rośnie poziom emocji i stres. Oprogramowanie urządzenia analizuje stan poszkodowanego i decyduje czy defibrylacja jest w danym momencie konieczna czy też nie i jednocześnie informując nas, jakie czynności w powinniśmy wykonać. Urządzenie eliminuje również możliwość zaszkodzenia poszkodowanemu. W wypadku, gdy defibrylacja nie jest konieczna przycisk ją wyzwalający jest nieaktywny – nie ma więc możliwości przypadkowego wyzwolenia impulsu elektrycznego.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA ABCD'S
A – Airways Open – Udrożnienie dróg oddechowych
B – Breathing Check – Sprawdzenie oddechu
C – Circulation Check – Chest Compressions (CPR) – przywracanie krążenia, pośredni masaż serca
D – Defibrillation - Defibrylacja
S – Shock management – postępowanie w wypadku krwotoku, wstrząsu, urazu kręgosłupa

Przeprowadzenie defibrylacji (D) stanowi kolejny z elementów w schemacie postępowania „ABCD'S" po udrożnieniu dróg oddechowych (A), sprawdzeniu oddechu (B), sprawdzeniu krążenia, pośrednim masażu serca (C) i powinno nastąpić przed czynnościami związanymi z ewentualnymi innymi urazami (S) takimi jak uraz kręgosłupa czy krwotok.

Międzynarodowe oznaczenie miejsca w którym dostępny jest AED

AED Symbol


Co wybrać?
Wzrost popularności tych urządzeń oraz kampanie społeczne mające na celu wzrost świadomości w zakresie użycia AED organizowane również przez ich producentów lub z ich współudziałem powoduje stałe obniżanie się ceny samego sprzętu. Zaawansowanie technologii z jednej strony oraz prostota użycia z drugiej pozwalają na poprawne użycie sprzętu po 5-10 minutowej prezentacji. Decydując się na zakup warto zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:
1.
Przede wszystkim czy urządzenie posiada instrukcje i komunikaty głosowe w języku polskim oraz czy instrukcja na urządzeniu jest prosta i zrozumiała. Należy przyjąć, że z urządzenia mogą być zmuszone korzystać osoby, które nigdy wcześniej nie miały z nim doczynienia i nie posiadają przeszkolenia w tym zakresie lub mimo przeszkolenia będą robiły to po raz pierwszy w sytuacji dużego stresu. Kluczowe więc jest aby komunikaty głosowe oraz rysunki były zrozumiałe – poprawność umieszczenia elektrod na ciele poszkodowanego jest jednym z decydujących czynników determinujących skuteczność przeprowadzonych czynności;
2.
Kolejnymi istotnymi parametrami z punktu widzenia użytkownika są czas pracy, termin przydatności elektrod i baterii, waga oraz wielkość urządzenia;
3.
Warto porównać czas ładowania elektrod i czas analizy EKG – oczywiście im czas krótszy tym lepiej;
4.
Należy również zwrócić uwagę na łatwość użycia – w jaki sposób producent rozwiązał dostęp do elektrod – czy są one na stałe wpięte do urządzenia, czy też konieczne jest ich samodzielne podłączenie bezpośrednio przed użyciem (np. są umieszczone w kopercie, którą należy rozerwać). Pamiętajmy, że w wypadku konieczności użycia AED kluczowe znaczenie ma czas a każda dodatkowa czynność niezbędna do wykonania przed jego użyciem zabiera nam cenne sekundy;
5.
W wypadku defibrylatora który towarzyszyć ma nurkom ważne jest, aby urządzenie było odporne na zalanie – może okazać się, że kontakt z woda powoduje awarię i nasz defibrylator staje się bezużyteczny w najbardziej potrzebnym momencie;
6.
Posiadanie przez defibrylator funkcji pediatrycznej - czy w ogóle jest i w jak sposób z niej skorzystać. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na fakt, czy do defibrylacji dzieci używa się tych samych elektrod, co dla dorosłych oraz czy są one dołączone w zestawie a także czy defibrylator dostosowuje instrukcje głosowe do trybu dziecięcego;
7.
Istotne może również być, zwłaszcza dla centrów nurkowych i klubów posiadających instruktorów z odpowiednimi uprawnieniami, posiadanie przez defibrylator funkcji treningowej. Umożliwi to prowadzenie na nim szkoleń bez konieczności dodatkowych inwestycji w sprzęt treningowy;
8.
Wachlarz usług dodatkowych związanych z defibrylatorem – producenci przy zakupie oprócz samego urządzenia oferują odpowiednie szkolenia, pomoc w dobrze i oznakowaniu odpowiedniego miejsca do umieszczenia defibrylatora, dodatkowe usługi serwisowe sprzętu np. przypomnienie o wymianie baterii i elektrod, może być również oferowana pomoc psychologiczna dla osoby udzielającej pierwszej pomocy.
Jak w wypadku większości zakupów sprzętu mającego wpływ na życie cena nie powinna być jedynym parametrem decydującym o wyborze konkretnego urządzenia.


Szkolenia

Pomimo wspominanej wcześniej prostoty użycia AED ważne jest odpowiednie przeszkolenie – pozwoli ono, poprzez ćwiczenia wykonane w komfortowych warunkach, na zdobycie doświadczenia w użytkowaniu defibrylatora i nabycie pewności siebie i pewnej automatyzacji działania które jest bardzo ważne w sytuacji kryzysowej. Trening obejmuje takie umiejętności jak poprawne użycie defibrylatora poprzez przejście przez scenariusze sytuacji w których jego użycie jest konieczne, zaznajomienie użytkowników z możliwymi komunikatami, ćwiczenia w zakresie poprawnego umieszczenia elektrod na ciele poszkodowanego. Prezentowane są również zasady działania AED w sposób pozwalający zrozumieć sens jego użycia. Szkolenia zawsze powinny odbywać się na wersjach lub programach treningowych – bez wyzwalania ładunku elektrycznego.
Programy z zakresu użycia automatycznych defibrylatorów mają w swoim portfolio szkoleń najbliższe środowisku organizacje - zarówno EFR jak i DAN.
Terminy szkoleń organizowanych przez SWA znajdują się w dziale Terminarz.

Warto również w tym miejscu polecić stronę międzynarodowej kampanii społecznej SaveLives - http://www.savelives.eu - mającej na celu popularyzację wiedzy z zakresu nagłego zatrzymania krążenia (NKZ) oraz użycia automatycznych defibrylatorów. Strona jest dostępna również w języku polskim. Safe Water Association jest partnerem tej kampanii.

sl


Zamiast podsumowania

W ramach podsumowania pozwolę sobie na stwierdzenie, że oczekiwaniem klientów baz i centrów nurkowych organizujących wyjazdy, tak krajowe jak zagraniczne, powinno być posiadanie posiadania przez te instytucje AED. Pytanie o posiadane zabezpieczenia powinno zawierać w sobie pytanie tak o zestaw tlenowy jak i o AED. Tylko w taki sposób możemy to uświadomić właścicielom konieczność takiego zakupu. Wzrost świadomości klientów może spowodować podwyższenia jakości usługi w tym zakresie. Leży to w naszym własnym interesie. Jednocześnie powinna powstać możliwość wypożyczenia tego typu urządzę na samodzielnie organizowane wyjazdy.

Darowizna na rzecz Safe Water Association

Kwota: PLN

Płatności obsługuje dotpay.pl

Bezpieczna Hańcza 1%

opp1proc