Kampania bezpieczeństwa DAN

KAMPANIA PRZECIWKO URAZOM SPOWODOWANYM PRZEZ ŁODZIE I ŚRUBY STATKÓW

Safe Water Association wspiera kampanię bezpieczeństwa i prewencji DAN Europe na rzecz zwiększenia świadomości oraz stworzenia modelu bezpiecznych zachowań operatorów łodzi motorowych i nurków.

dan kampania

dan kampania

Problem
Każda osoba spędzająca czas nad wodą dobrze zna ryzyko kontaktu z pływającymi po powierzchni wody łodziami motorowymi często z dużymi prędkościami, nawet po obszarze oznakowanym bojami lub tam gdzie stoją łodzie nurkowe z oznakowaniem flagowym.
Nieskuteczne pozostają okrzyki i gesty osób zabezpieczających nurków na łodziach, ponieważ odgłosy motorówek zagłuszają je, a ponadto właściciele ścigaczy nie zwracają na nie uwagi...
Osoba tylko w sprzęcie ABC w porównaniu do płetwonurka swobodnego wykonuje zanurzenia powtórzeniowe, co zwiększa dodatkowo ryzyko wypadku, gdyż pozostaje częściej na powierzchni wody.
Dlatego niestety, co rocznie notuje się przypadki potrąceń przez łodzie motorowe a jeszcze częściej przypadki, których udało się uniknąć w ostatniej chwili.

Przepisy
Wszystkie one, poza uregulowaniami prawnymi właściwymi dla danego kraju, w ścisły sposób wyznaczają standardy stosowania boji ostrzegawczych i określają graniczną strefę bezpieczeństwa wokół nich.

Następstwa
Skutkiem zderzenia z łodzią nawet niewielkich rozmiarów są ciężkie urazy często prowadzące do śmierci.

Jak temu zapobiec?
Jedynym sposobem zmniejszenia ilości wypadków śmiertelnych jest kampania dotycząca ostrzegania oraz wdrożenia zasady zachowania minimalnej odległości. Kierujący motorówkami ostrzegani są o obecności nurka w wodzie za pomocą boji i chorągiewki w kolorze czerwonym z białym skośnym pasem, co pozwala na ominięcie w bezpiecznej odległości miejsca nurkowania i uniknięcie ryzyka staranowania nurka bądź, co gorsza uszkodzenia śrubą.

Kampania bezpieczeństwa DAN Europe
DAN Europe (Divers Alert Network) od lat promuje kampanię, a na życzenie rozdaje bezpłatne nalepki do umieszczania w centrach nurkowych, ośrodkach wypoczynkowych, przy wejściach na nabrzeża portowe, w wypożyczalniach łodzi, oraz w innych miejscach widocznych dla przewoźników wodnych tam gdzie można spotkać nurków.
Idea kampanii opiera się na szerokim rozpowszechnieniu prostych informacji obrazkowych zrozumiałych na pierwszy rzut oka o treściach dotyczących zapobiegania wypadkom oraz nauczających postępowania w razie wypadku.

Jak uczestniczyć w kampanii?
Zaproszenie kierowane do wszystkich kochających morze, dotyczy szerokiego rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie i współpracy poprzez wskazywanie gazet, magazynów, organizacji, stron internetowych, programów telewizyjnych, które mogłyby wziąć udział w kampanii na rzecz zmniejszenia wypadków wywołanych śrubą okrętową.

więcej na: https://www.daneurope.org/pol/polska_.htm

Darowizna na rzecz Safe Water Association

Kwota: PLN

Płatności obsługuje dotpay.pl

Bezpieczna Hańcza 1%

opp1proc